Jakość Warty potwierdzona wyróżnieniem Instytucja Roku!

2017insytucja

Jakość obsługi klientów Warty może być wzorem dla wielu firm ubezpieczeniowych. Potwierdza to wyróżnienie otrzymane w badaniu Instytucja Roku w kategorii „Najlepsza jakość obsługi w placówce”. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii, w której dużo uwagi poświęcane jest agentom. Wiemy, że to właśnie oni są punktem styku z klientami.

Dlatego od kilku lat wprowadzane są rozwiązania, które mają na celu wspierać ich rozwój i zapewniać klientom agentów Warty najlepsze standardy na rynku i wysokiej jakości serwis.

Nie należy jednak wszystkich zasług wysokiej jakości obsługi w placówkach przypisywać tylko Warcie. W tym rankingu wysoka ocena nie byłaby możliwa, gdyby nie codzienna praca i zaangażowanie agentów Warty.

Nawet bardzo dobre wyniki nie skłonią Warty do zaprzestania zwiększania poziomu jakości obsługi, wręcz przeciwnie, dąży do tego aby zajść jeszcze wyżej!

Więcej o Instytucji roku możecie przeczytać na stronie https://instytucjaroku.pl/droga-jakosci-mety/