Warta Instytucją finansową przyjazną mediacji

High angle shot of two businesswomen shaking hands in an office

W czerwcu 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyróżniła TUiR Warta tytułem „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”.

Jak czytamy na oficjalnej stronie KNF, wyróżnienia te przyznawane są „w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym”.

Pełen komunikat można przeczytać na stronie:
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66154&p_id=18